Nov 10, 2008

How many times have I asked myself why I love you ths much!? can't even remember when and where I started liking you. I just can't understand myself... but one thing is for sure

I LOVE YOU...MORE THAN YOU EVER KNOW

_________________________________________________________


Abi nako ikaw na
Ang Lalaki nga tinud-anay kong ginahigugma
Kay sa akong pagkahibalo
Ako ginahigugma gyud nimo
Pero ang tanan lang diay kay damgo
Nga dili na giyud mahitabo.

Ako naga PAG DUHA-DUHA
Seryoso ba giyud ka sa akoa?
O imo lang ginabinuangan kining akong mga pagbati!
Kay kung naa ko, grabe gyud ang imong pag-asikaso
Pero siguro kung wala ko, moingon lang ka nga wala kay labot!

Hey! Kinsa man gyud ka?
Murag kanimo wala gyud ko nakaila!
Oo gwapo ka. sa walay pag duha-duha
Pero perti pamati sad kaayo ka!

Dong, ayaw gyud baya huna-hunaa na ginaganahan ko sa imong ginapakita
Kay ako nasayod gyud baya sa unsa ang akong mga ginabati nganha kanimo!
Sa una siguro, patay gyud kaayo kanimo
Kay abi man gud nakog ginahigugma taka nga todo-todo.
Pero karon, natingala ko nganong hinay-hinay nawala ang gugma kanimo.

Pero sa tinuod lang nalipay pod baya baka nga ikaw nauyab nako
Kay daghan gyud ang naibog ug naglagot nako
Ay sus! maglaway silang tanan
Kay ikaw Salin ko na lamang!
Wala ko’y labot kong nagabinuang ka lang
Kay ang tanan nga akong gibati atik-atik nalang!


copied from one of my blogs..

Nov 9, 2008

____________________________________________________________

Walking alone on a darl lonesome night,
ahead I saw a light =)
A guiding light
that has led you into my sight

A smile I can never forget
Moments of no REGRET
The way you look
The way you act
Gives real joy deep inside my HEART
Wish you were really mine
As I was yours =)
Holding each others hand..
Not wanting to let go
As we slowly dance
the rhythm of two hearts
that beat as ONE
And now the time has come
Like CINDERELLA
I do need to run
and must face the truth..
The truth that hurts =(
The fact that you're notand will never
BE MINE perhaps
Coz you belong to her
and I belong to someone
Oh how I wish He was you
Hope you feel the same way TOO.